Cestovné poistenie

Milí klienti,
prostredníctvom cestovnej kancelárie ESO travel je možné dojednať cestovné poistenie prostredníctvom Európskej cestovnej poisťovne, ktorá je viac ako 100 rokov  špecializovanou poisťovňou na cestovné poistenie a patrí pod renomovanú spoločnosť Generali Poisťovňa, a.s.

 

Geografická oblasť platnosti poistenia

 • Európa – všetky európske štáty vrátane Kanárskych ostrovov, Madeiry, Azorských ostrovov + Turecko, Egypt, Tunisko, Maroko, Izrael
 • Svet – všetky štáty sveta (okrem SR)

 

Komplexné cestovné poistenie PLUS
Denná sadzba Poistná suma na storno zájazdu na osobu
Európa 6,- EUR max. do 1.600,- EUR
Svet 7,- EUR max. do 1.600,- EUR
Dopoistenie Storno PLUS
pri cene zájazdu vyššej ako 1.600,- EUR/os.
Koeficient 4,9% z celkovej ceny zájazdu.
Bez spoluúčasti.
Chronické a existujúce ochorenia sú poistené.
COVID poistenie je zahrnuté v cene.

 

Niektoré informácie týkajúce sa KCP (presné informácie nájdete v oficiálnych dokumentoch poisťovne)

 • Poistiť je možné aj osoby staršie ako 70 rokov, musia však byť poistení výlučne balíkmi PLUS (vek poistenej osoby sa počíta k dátumu počiatku cesty).
 • Poistiť je možné aj dodatočne (nielen pri podpísaní zmluvy o zájazde) – v takom prípade platí ochranná lehota 10 dní.
 • Poistiť je možné aj osoby s existujúcimi a chronickými ochoreniami (balík PLUS).
 • Poistiť je možné aj tehotné ženy bez obmedzenia (s výlukou pôrodu)
 • Maximálna dĺžka výjazdu/poistenia je 22 dní. V prípade záujmu poistenia väčšieho počtu dní, je možné využiť ročné poistenie, kde je dĺžka výjazdu stanovená na 45, resp. 90 dní.
 • Poistná suma na storno zájazdu na osobu sa počíta spôsobom, že sa celková cena za zájazd vydelí počtom osôb na zmluve. Napr.: 2 x dospelá osoba za 1000,- EUR na osobu a dieťa za 100,- EUR na osobu = 700 EUR poistná suma za osobu.
  (1000,- EUR * 2 osoby + 100,- EUR) / 3 osoby
 • Maximálna poistná suma na storno zájazdu nie je ohraničená maximálnou sumou za zmluvu o zájazde – je definovaná na osobu.
 • Pre preplatenie nákladov za predčasný návrat je nevyhnutné takýto zámer nahlásiť asistenčnej službe vopred (ešte pred odchodom zo zájazdu).
 • Poistenie osôb na zmluve musí byť rovnocenné (musia mať rovnaký poistný balík). V prípade, že na zmluve je najmenej jedna osoba 70+, tak všetky osoby na zmluve musia byť poistené balíkom KCP PLUS.
 • Podmienkou krytia liečebných nákladov v prípade zubného ošetrenia je absolvovaná preventívna prehliadka.

 

Poistenie storna – niektoré stornodôvody (presné informácie nájdete v oficiálnych dokumentoch poisťovne)

 • Nečakané náhle ťažké ochorenie alebo náhly ťažký úraz, neznášanlivosť očkovania alebo smrť poistenej osoby.
 • Tehotenstvo poistenej osoby, ktoré nastalo až po rezervácii cesty. Ak sa tehotenstvo zistilo ešte pred rezerváciou cesty, poskytne poisťovateľ poistné plnenie iba vtedy, keď sa vyskytnú ťažké komplikácie v tehotenstve (musia byť lekársky potvrdené).
 • Nečakané náhle ťažké ochorenia alebo náhly ťažký úraz alebo smrť rodinných príslušníkov alebo smrť inej blízkej osoby alebo smrť spolupoistenej osoby uvedenej v poistnej zmluve, pre ktoré je nevyhnutne potrebná prítomnosť poistenej osoby v mieste bydliska.
 • Značná vecná škoda na majetku vo vlastníctve poistenej osoby v mieste jej bydliska následkom živelnej pohromy (požiar a pod.) alebo trestného činu tretej osoby, ktoré si vyžadujú jej prítomnosť.
 • Nezavinená strata pracovného miesta pre výpoveď pracovnej zmluvy poistenej osobe zo strany zamestnávateľa (netýka sa skúšobnej doby).
 • Podanie žiadosti o rozvod (po vzájomnej dohode manželov) na príslušnom súde bezprostredne pred spoločnou cestou daných manželov .
 • Neobstátie pri maturitnej skúške alebo rovnakej záverečnej skúške najmenej trojročného vzdelávania poistenej osoby bezprostredne pred termínom poistenej cesty rezervovanej pred skúškou.
 • Doručenie súdneho predvolania poistenej osobe za predpokladu, že poistený nie je žalobcom, navrhovateľom alebo nevystupuje ako právny zástupca účastníka konania a zároveň súd neakceptuje rezerváciu cesty ako dôvod na odloženie predvolania.
 • Zamietnuté víza: ak poistený, ktorý je občanom Európskej únie, nepredvídateľne bez vlastného zavinenia nedostane vízum potrebné pre cestu (nevzťahuje sa na nemožnosť získať potrebné vízum do USA).

 

Je dobré vedieť…

 • Poistenie storna sa vzťahuje:
  • na príslušnú poistenú osobu
  • na jej rovnocenne poistených spolucestujúcich rodinných príslušníkov (na všetkých)
  • maximálne na 3 ďalšie rovnocenne poistené spolucestujúce osoby, ktoré nie sú rodinnými príslušníkmi
   (rovnocenne poistené osoby = všetky osoby na spoločnej poistnej zmluve)
 • Všetci klienti zo spoločnej zmluvy o zájazde musia mať rovnaký balík cestovného poistenia (tj. musia byť rovnocenne poistení).

 

Oficiálne dokumenty poisťovne – dať z prílohy

 

Čo treba robiť v prípade poistnej udalosti?

 

V prípade doplňujúcich dotazov sme Vám radi k dispozícii na našich kontaktných miestach a u našich partnerských agentúr.

Máte dotaz? Napíšte nám!

Môžete aj zavolať! 0903/773 377

Prečo cestovať s nami?

 • 1 Máme širokú a aktuálnu ponuku plavieb z celého sveta.
 • 2 Naši zamestnanci sú profesionáli, ktorí perfektne poznajú špecifiká plavieb.
 • 3 Ako prvý v SR sme vydali špecializovaný katalóg iba na plavby.
 • 4 Je za nami 20 rokov skúseností a renomé silnej cestovnej kancelárie ESO travel.
 • 5 U nás si plavbu vyberie naozaj každý, kto hľadá kvalitu, spoľahlivosť a luxus.

Newsletter

Chcete dostávať naše novinky e-mailom?

Objavte kúzlo cestovania loďou

ďalšie články »
Plavba Martinik: Co všechno můžete zažít ve Fort-de-France a jeho okolí?

Plavba Martinik: Co všechno můžete zažít ve Fort-de-France a jeho okolí?

Francouzský zámořský department v Karibském moři je nádherný kousek planety. Najdeme ho mezi ostrovy Svatá Lucie a Dominika a v pohodě se tu domluvíte francouzsky. viac »

Věci, které si sbalit s sebou před plavbou na lodi

Věci, které si sbalit s sebou před plavbou na lodi

A je to tady! Do vaší vysněné dovolené na lodi zbývá posledních pár dnů. Co si sbalit s sebou? viac »

Oddysey of the Seas

Oddysey of the Seas

Představujeme nový přírůstek do flotily společnosti Royal Carribean International. Na vlny se spustí koncem roku 2020. viac »

Hamburk: Průvodce městem a zajímavé tipy co navštívit

Hamburk: Průvodce městem a zajímavé tipy co navštívit

Přístavní skvost s jedinečnou atmosférou. Některé zdroje mu přisuzují i pojmenování „německá brána do světa“. Nutno podotknout, že zcela oprávněné. viac »