Plavba lodí Řeckem: Antické památky, které stojí vidět

18. 12. 2019

Parthenón v Athénách, antická památka kterou vidět při plavbě lodí Řeckem

V polovině června roku 2020 se do Řecka a blízkého okolí vydáváme na plavbu s českým delegátem. V rámci této plavby v Řecku navštívíme Olympii, Pireus a Mykonos. Další zde zmíněně řecké lokality jako Korfu, Santorini atd. s námi můžete navštívit v rámci jiných plaveb bez přítomnosti českého delegáta na palubě lodi.

Katakolo/Olympie

Peloponés nabízí od každého něco. Narazíte tady jak na antické památky, tak na nezkrotnou přírodu i skvělé podmínky pro koupání a trávení letní dovolené. Většina luxusních lodí kotví v peloponéském přístavu Katakolo Port, který je vstupní branou do starobylé Olympie – kolébky olympijských her, které se zde poprvé konaly v roce 776 př. n. l.

Hry se následně opakovaly co čtyři roky po dobu dalších tisíc let. V roce 393 n. l. ale byla tato tradice definitivně zakázána císařem Theodosiem I. Moderní olympijské hry byly obnoveny na konci 19. století a od té doby se každé 4 roky opakují v jiné části světa. To ale nic nemění na tom, že se během jejich zahájení upírají zraky celého světa právě na starobylou Olympii, kde je tradičně zažehnut olympijský oheň.

Součástí areálu jsou starobylé ruiny Diova chrámu, zajímavé jsou ruiny palaistry, bývalého zápasiště, nebo gymnasionu, kde se trénovaly ostatní disciplíny. Rozhodně si nenechte ujít „zlatý hřeb“ areálu – návštěvu stadionu s kapacitou 40 000 diváků, kde hry tradičně pořádaly. Vedle stadionu pak najdete dvě muzea – první z nich – archeologické muzeum se může pochlubit sbírkou soch, keramiky a dalších předmětů objevených v Olympii, naopak Muzeum starořeckých technologií vám potom ukáže technický pokrok a vynálezy ve starověkém Řecku.  

Kromě Olympie můžete navštívit také starobylý ženský klášter Skafidia s věžičkami a střílnami, které měly odrážet pirátské útoky. Součástí Peloponéského poloostrova je ale kromě výše zmíněného také antická Sparta, zaniklé město Mystras či starodávné Mykény. Většina z těchto míst je součástí seznamu UNESCO, od přístavu Katakolo Port jsou ale poměrně vzdálená (cca 150 – 200 kilometrů).

Mykonos

Kamenitému Mykonosu, který leží v souostroví Kyklady, se přezdívá „ostrov větrných mlýnů“. Ty se totiž ve velmi zachovalém stavu nacházejí prakticky po celém ostrově. Ačkoli se hlavní atrakcí místa staly zdejší překrásné pláže, ani o památky tady není nouze. Během pobytu na ostrově se můžete vydat do města a objevit tady byzantský kostel nebo byzantské domky, lemující pobřeží. Narazíte tady i na kostelíky a kaple, které jsou rozsety po celém pobřeží a cestovatelé si je rovněž velmi rádi fotografují. Většinu těchto sakrálních památek nechali postavit námořníci či jejich rodiny jako dík za to, že byli zachráněni během ztroskotání lodi.

Za zmínku jistě stojí také sousední ostrůvek Delos, který byl v dobách antiky kulturním, politickým a náboženským centrem celé oblasti Egejského moře. Asi nikoho tak nepřekvapí, že ostrovu se přezdívá „antická Dubai Středomoří“. S ostrovem se pojí jedna kouzelná legenda. Říká se, že krásnou titánku Letó svedl olympský proutník Zeus, čímž podvedl (rozhodně ne poprvé) svou zákonnou manželku Héru.

Ta se o všem dozvěděla a nařídila, aby – tehdy už těhotnou Letó – nikdo nepřijal na své půdě a nedovolil ji tak přivést na svět plody nemanželské lásky. Nad uštvanou Letó se slitoval bůh moří a oceánů Poseidon, který udeřil svým mocným trojzubcem do země a oddělil od ní malý ostrůvek. Tušíte správně – byl to právě Delos, kde Letó přivedla na svět blonďatého Apollóna, boha světla a umění, a jeho sestru-dvojče, panenskou bohyni Artemis.

Delos dnes patří mezi největší archeologická naleziště v Evropě. Donekonečna můžete bloudit uličkami Žulového města nebo, chcete-li, Divadelní čtvrtí. Díky mravenčí práci archeologů dnes víme, kde bylo tehdejší rybí tržiště, obchod s látkami, místní banka a směnárna nebo řeznictví. Kromě klasických řeckých svatyní na ostrově naleznete i tzv. Terasu zahraničních bohů, které dominuje chrám bohyně Isis a chrám zasvěcený dalším egyptským bohům. Objevit tady překvapivě můžete také nejstarší evropskou synagogu z 2. stol. n.l. nebo Hérmovu svatyni, společně s pokladnicí, do které přispívali všichni poutníci i návštěvníci ostrova. Nechybí ani archeologické muzeum s jedinečnou kolekcí antického sochařského uměni z období od archaického Řecka až po 1. stol. př.n.l.

Pireus/Atény

Vstupní branou do úchvatných Athén je jistě přístav Pierus, který byl založen v 5. st. př. n. l. a již ve starověku to prý byl největší přístav světa. Ani dnes neztrácí na své výjimečnosti a patří tak po právu mezi nejvýznamnější přístavy ve Středomoří.

Přístav Pireus je především výchozím bodem pro návštěvu řecké metropole Athény. Povinností každého turisty, toužícího vidět starobylé řecké památky, je návštěva zachovalé Akropole s monumentálním Parthenónem zasvěceným bohyni Athéně.

Z chrámů můžeme jmenovat třeba chrám Athény Niké a Erechtheion. Neopomeňte ani návštěvu starobylé Agory, která byla svého času centrem veškerého dění v Řecku. Většinu Agory již přemohl čas, stále tady ale najdete nejzachovalejší antický chrám Řecka Héfaisteion z 5. století př. n l.

Poblíž Agory stojí Římské fórum, které se pyšní pozůstatky velkolepého nádvoří s mramorovými sloupy a unikátní Věží větrů. Opomenout nesmíme ani proslulý Chrám Dia Olympského, jenž býval se svými 17 metrů vysokými sloupy považován za největší chrám v Řecku. Doporučit můžeme také Chrám Olympeion a Hadriánův a z novějších památek pak turisticky atraktivní olympijský stadion z roku 2004.

Santorini

Romantický ostrov Santorini, vytvořil obří výbuch původního ostrova Théra kolem roku 1500 před Kristem. Šlo o největší dosud známý výbuch, asi desetkrát silnější než výbuch legendární sopky Krakatoa. Není se proto čemu divit, že celé souostroví je touto událostí nevratně poznamenáno. Bílým domečkům s typickými modrými dekoracemi kontruje tmavě šedý až černý písek na pobřeží.

Za zmínku stojí jistě kaldera, která tady vznikla při mohutném sopečném výbuchu zhruba před 3500 lety. Část původně kulatého ostrova se výbuchem propadla a kráter zaplavilo moře, které v nejhlubších částech dosahuje neuvěřitelných 400 m hloubky. Pohled na kalderu z přístavu je něco, co si budete nadosmrti pamatovat. Z jejího vrcholu si můžete kromě Ouza a typických řeckých specialit vychutnat taky blízké vulkanické ostrůvky Aspronisi, Nea a Palea Kameni a Thirassia.

Mezi další zajímavosti Santorini jistě patří archeologické naleziště Akrotiri a Thira. První zmíněné můžete navštívit v jižní části Santorini, asi 12 kilometrů od hlavního města. Najdete tady exponáty staré mnohdy i 6 000 let. Bohužel ani Akrotiri zub času a osud nešetřil. Vlivem vulkanické činnosti některé stavby v průběhu let jednoduše splynuly se zemí.

Druhé zmíněné naleziště – Thira je vlastně pozůstatkem stejnojmenného města, kde můžete vidět například vykopávky obytných i veřejných budov z helénské i římské éry. Hlavní ulice prochází dvěma agorami obklopenými ruinami řeckých chrámů. Najdete tady i chrám Dia ze 3. stol. př.n.l. v dórském stylu, svatyni Artemidy pocházející ze 4. stol. př.n.l. nebo svatyni Apollona ze 6. stol. př. n.l. Vidět můžete i pozůstatky lázní, divadla, obchodů, byzantské hradby a raně křesťanskou baziliku Agios Stefanos.

Korfu

Ostrov Korfu je druhým největším ostrovem v Jónském moři. V nejužším místě ho od pevniny odděluje pouhých pět kilometrů. Jeho rozloha je 592 km² a obývá ho asi 107 800 obyvatel. Díky své poloze a četným srážkám je mu přezdíváno „Smaragd Řecka“. Pochlubit se může překrásnými plážemi, ale také řadou památek a zajímavostí.

Jednou z nich je například antický chrám Kardaki se svou hrstkou sloupů v dórském stylu, který okouzluje návštěvníky. Najdete ho na konci širokého zámeckého parku Mon Repos, ležícího na samém kraji hlavního města Korfu. Mimochodem právě v zámečku Villa Mon Repos se 10. června 1921 narodil princ Philip, manžel anglické královny Alžběty.

Antický chrám Kardaki na ostrově Korfu v Řecku.

Zdroj obrázku: Wikimedia.org

Co se týče dalších památek na ostrově, za zmínku jistě stojí zdejší kláštery a chrámy. Například mužský klášter Panny Marie Andělské pochází ze 17. století a založen byl na počest Panny Marie, která střežila místní věřící před bouřemi. V době moru sloužil klášter jako útočiště pro nemocné. Později byl proto Brity z preventivních důvodů vypálen.

Další z mužských klášterů se tyčí nad oblíbeným letoviskem Paleokastritsa. Postaven byl v roce 1225. Jeho výstavba byla iniciována poté, co byl zde na původním místě spatřen obraz Panny Marie. Kromě klášteru tady najdete i kostel Zoodochu Pigis, který prošel v 18. století rozsáhlou rekonstrukcí.

Patmos

Řecký ostrov v souostroví Dodekany leží na východě Egejského moře, nedaleko pobřeží Malé Asie. Ostrov je díky své historii nazýván Egejským Jeruzalém. V roce 95 (za vlády římského císaře Dominita) byl totiž na ostrov vypovězen svatý Jan – učedník Krista a autor jednoho z evangelií.

Právě na tomto místě měl prý Jan vidění, které posléze zaznamenal v poslední knize Novéhoo zákona - Zjevení Janovo. Jeskyně je veřejně přístupná a vidět tady můžete i vidět i výstupek, kde svatý Jan spával. Za návštěvu jistě stojí také klášter Apokalypsy, který najdete v bezprostřední blízkosti jeskyně. Tvoří ho tři kaple, přičemž jedna z nich byla vestavěna přímo do jeskyně.

Výhled na klášter sv. Jana na řeckém ostrově Patmos

V roce 1088 nechal byzantský císař Alexios I. Komnenos na Patmosu postavit k poctě sv. Jana mohutný klášter. Klášter se brzy po svém založení stal centrem řeckého učení. V 15. století byl klášter opevněn vysokými hradbami a vstupní branou. Zajímavá je nepochybně také klášterní knihovna, kde najdete 900 rukopisů a 13 000 vzácných listin.

Rhodos

Domov jednoho se Sedmi starověkých divů světa – Rhodského kolosu už netrpělivě čeká na vaši návštěvu.  Rhodský kolos byl obří bronzovou sochou starověkého řeckého boha Hélia, která stála u přístavu Mandraki. Postavit ji nechali místní obyvatelé v letech 304–292 př. n. l. jako poděkování bohu za pomoc při odražení invaze Démétria Poliorkéta, syna makedonského krále Antigona I. Monofthalma.

Díky své výšce se socha stala jedním ze Sedmi divů světa. Socha se v roce 226 př. n. l. po ničivém zemětřesení rozlomila v kolenou a spadla. Její pozůstatky zůstaly na místě až do roku 653, kdy Rhodos přepadli Arabové a odvezli je neznámo kam. Dnes tak na místě, kde byl Hélios rozkročen, stojí dvě sochy samce a samice daňka, které se staly symbolem ostrova Rhodos a navždy mají připomínat umístění Rhodského kolosu.

Antická akropole na ostrově Rhodos v Řecku

Z dalších antických památek můžete na Rhodu navštívit třeba starobylé městečko Lindos, nacházející se na východním pobřeží ostrova. Prohlédnout si tady můžete antickou akropoli s chrámem bohyně Athény, byzantský kostelík, opevnění z dob johanitských rytířů a v podhradí původně rybářskou vesničku Lindos. Akropoli nechal vystavět panovník Kleóbulos v 6. století př. n. l. Mezi věřícími si chrám získal poměrně rychle oblibu a stal se jedním z důležitých náboženských center ostrova. Na místě můžete obdivovat přes dvacet metrů široké schody vedoucí nahoru k chrámu a dochované sloupořadí síně čítající asi dvacet dórských sloupů (z původních 42).

  • Přístav Rhodos jsme zařadili mezi 7 nejkrásnějších přístavů Středomoří.

Za návštěvu jistě stojí také antické město Kamiros, které leží na západním pobřeží, 34 km jihozápadně od města Rhodos. Poprvé bylo město vybudováno v druhém tisíciletí př. n.l. Příroda ho ale nešetřila a město bylo dvakrát srovnáno se zemí díky zemětřesení. Do dnešních dob se zachovaly ruiny města, které poskytují vcelku přesnou informaci o zručnosti starověkého Řecka. Najdete tady amfiteátr, různé veřejné budovy, chrámy, lázně, kašna, domy a schodiště, z nichž některé byly částečně opraveny.

Kréta

Kréta je na antické památky vskutku bohatá. Zmínit musíme třeba Knossos – největší minojský palác, postavený kolem r. 1900 př. n. l.. Knossos se rozkládá na ploše dvou hektarů a traduje se o něm, že v minulosti platil za domov nejen minojského krále, ale také bájného Minotaura. V okolí paláce Knossos se pod povrchem nacházejí zbytky z větší části zatím neodkrytého minojského města Knossos, ruiny několika vil a tzv. Malého paláce.

Další antickou památkou je Malia – třetí největší minojský palác, který byl postavený ve stejném období jako Knossos. Z vykopávek se vám naskytnou okouzlující výhledy na moře a najdete je cca 35 km východně od Heraklionu.

Ruiny paláce v minojském městě Knossos na Krétě v Řecku

A když už jsme zmínili hlavní město Heraklion, určitě musíme také doplnit, že tady najdete monumentální pevnost Kules, kterou vybudovali Benátčané. Pevnost byla vybavena sedmi baštami a čtyřmi branami, které zde stále můžete obdivovat. Z dalších památek můžete obdivovat pravoslavný kostel pocházející také z benátského období, městské opevnění nebo Benátské náměstí s proslulou lví kašnou. Za návštěvu stojí i Archeologické muzeum s rozsáhlou expozicí věnovanou mínojské civilizaci.

Nedaleko Heraklionu (asi 12 km) pak leží ostrov boha Dia, který je neobydlený. Respektive žijí na něm pouze kozy kri-kri a vzácné druhy ptáků. Tenhle specifický druh koz dokáže doskočit 10 m daleko. Při jejich výšce 80 cm v kohoutku, je to opravdu úctyhodná vzdálenost. Jižní pobřeží ostrova tvoří čtyři zátoky, z nichž u jedné - Agios Georgios hledal v roce 1972 francouzský objevitel bájné město Atlantida. Ztracené město sice nenašel, za to ale objevil starý mínojský přístav.


Vybíráme to nejlepší z plaveb

Francie, Španělsko, Itálie

Loď: MSC Musica | Nocí: 7| Vyplávanie: Villefranche-sur-Mer
Vybrať termín:
od 719,- € Detail plavby »

Francie, Španělsko, Itálie

Loď: MSC Musica
Počet nocí: 7
Prístav vyplávania: Villefranche-sur-Mer

Itálie, Španělsko, Francie

Loď: MSC Seaview | Nocí: 7| Vyplávanie: Civitavecchia / Řím
2 289,- € od 1 859,- € Detail plavby »

Itálie, Španělsko, Francie

Loď: MSC Seaview
Počet nocí: 7
Prístav vyplávania: Civitavecchia / Řím

Německo, Velká Británie, Island

Loď: MSC Preziosa | Nocí: 11| Vyplávanie: Hamburg
Vybrať termín:
od 1 799,- € Detail plavby »

Německo, Velká Británie, Island

Loď: MSC Preziosa
Počet nocí: 11
Prístav vyplávania: Hamburg

« zpět na hlavní stránku

Prečo cestovať s nami?

  • 1 Máme širokú a aktuálnu ponuku plavieb z celého sveta.
  • 2 Naši zamestnanci sú profesionáli, ktorí perfektne poznajú špecifiká plavieb.
  • 3 Ako prvý v SR sme vydali špecializovaný katalóg iba na plavby.
  • 4 Je za nami 20 rokov skúseností a renomé silnej cestovnej kancelárie ESO travel.
  • 5 U nás si plavbu vyberie naozaj každý, kto hľadá kvalitu, spoľahlivosť a luxus.

Newsletter

Chcete dostávať naše novinky e-mailom?

Objavte kúzlo cestovania loďou

ďalšie články »
Plavba Martinik: Co všechno můžete zažít ve Fort-de-France a jeho okolí?

Plavba Martinik: Co všechno můžete zažít ve Fort-de-France a jeho okolí?

Francouzský zámořský department v Karibském moři je nádherný kousek planety. Najdeme ho mezi ostrovy Svatá Lucie a Dominika a v pohodě se tu domluvíte francouzsky. viac »

Věci, které si sbalit s sebou před plavbou na lodi

Věci, které si sbalit s sebou před plavbou na lodi

A je to tady! Do vaší vysněné dovolené na lodi zbývá posledních pár dnů. Co si sbalit s sebou? viac »

Oddysey of the Seas

Oddysey of the Seas

Představujeme nový přírůstek do flotily společnosti Royal Carribean International. Na vlny se spustí koncem roku 2020. viac »

Hamburk: Průvodce městem a zajímavé tipy co navštívit

Hamburk: Průvodce městem a zajímavé tipy co navštívit

Přístavní skvost s jedinečnou atmosférou. Některé zdroje mu přisuzují i pojmenování „německá brána do světa“. Nutno podotknout, že zcela oprávněné. viac »